Privacyverklaring en Cookies

  1. Verzameling persoonsgegevens Bij Anton kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Bij Anton en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bij Anton verstrekt. Bij Anton kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Voor- en achternaam – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres Uw gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: – Afhandeling van uw reservering en om u te informeren over het verloop van uw reservering – Contact met u opnemen doordat u gebruik maakt van ons contactformulier – Afhandeling van ticketverkoop en om u te informeren over het verloop van het evenement – Om u te informeren over de evenementen en activiteiten van Bijzonder Bruisend B.V.

  2. BEWAARTERMIJN & INZAGE Zodra uw dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u dienstverlening bij ons heeft beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via welkom@theaterinhetklavier.nl. Bij Anton zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

    3. DELEN MET ANDEREN Bij Anton verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

    4. GEBRUIK VAN COOKIES Bij Anton zet op de website diverse diensten in die gebruikmaken van cookies. Daarnaast plaatst Bij Anton een cookie wanneer u onze website bezoekt. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met het bezoeken van pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. De diensten die Bij Anton inzet en die cookies gebruiken zijn: • Google Analytics

    5. GOOGLE ANALYTICS Op de website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

    6. BEVEILIGEN Bij Anton neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bij Anton verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bij Anton op via welkom@bijanton.